martes, 10 de maio de 2016

Texto argumentativo

 

A intención dun texto argumentativo é defender unha idea (tese) e convencer dela o lector. Os textos argumentativos danse con frecuencia na vida cotiá: ensaios científicos ou filosóficos, discursos políticos, artigos de opinión xornalísticos, sentenzas xudiciais, textos publicitarios, intervencións en debates e mesas redondas e, en xeral, tamén discusións espontáneas do noso día a día.

Moitos textos argumentativos adoitan ter unha estrutura indutiva ou sintética, que consta destas partes: 
Introdución: presentación do tema (asunto sobre o que se vai falar).
Desenvolvemento: conxunto de argumentos que conducen á tese, reforzados por probas, exemplos, citas...
Conclusión: tese (síntese coa opinión persoal).
Entre os procedementos discursivos que contribúen a apoiar os argumentos están os seguintes:
Definición: explica o significado de conceptos clave no texto.
Comparación ou analoxía: serve para poñer en relación ideas, con casos semellantes ou diferentes que axudan a comprender conceptos e argumentos.
Exemplificación: achega un exemplo concreto e contrastable que facilita a comprensión dunha idea ou demostra argumentos.
Enumeración: exemplos en serie que proporcionan máis forza a un argumento.
Cita: reprodución das palabras de expertos ou persoas que coñecen o tema, así serven como argumentos de autoridade.
Interrogación: pode usarse para poñer en dúbida un argumento contrario, para provocar unha reacción no interlocutor ou mesmo poden ser retóricas para convidar á reflexión.
Podes ampliar a información sobre o texto argumentativo consultando esta ou estroutra ligazón.
Proposta de traballo (3º ESO)
De acordo co anterior, crea un texto argumentativo, dun mínimo de 25 liñas, sobre un tema que che interese. Podes escoller, se o prefires, unha destas ideas (debes definir a túa opinión entre as posturas que se ofrecen).
• O toureo (ou tauromaquia): debe prohibirse ou non?
As centrais nucleares: necesarias ou demasiado perigosas?
Os programas de telerrealidade: entretemento ou «telelixo»?
As redes sociais: axúdannos a socializar ou íllannos?
O fútbol profesional: deporte ou simple negocio?
A lingua única e universal: a favor ou en contra?

Ningún comentario:

Publicar un comentario